FERDIGGJØRING Før en trykksak skal leveres er det som regel en del ferdiggjøring den må gjennom. Det være seg falsing, stifting, utstansing, hulling, liming, spiralisering osv. Noe er enkelt, mens andre ting krever kyndige hender. Vi gjør det meste «innomhus», men noen tjenester setter vi ut fordi det er det mest økonomiske for kunden. Resultatet garanterer selvfølgelig vi for.
  •  

Lura Trykkeri AS 51 70 71 50 post@luratrykkeri.no Foretaksreg. NO 936 744 052 MVA
FERDIGGJØRING Før en trykksak skal leveres er det som regel en del ferdiggjøring den må gjennom. Det være seg falsing, stifting, utstansing, hulling, liming, spiralisering osv. Noe er enkelt, mens andre ting krever kyndige hender. Vi gjør det meste «innomhus», men noen tjenester setter vi ut fordi det er det mest økonomiske for kunden. Resultatet garanterer selvfølgelig vi for.
Lura Trykkeri AS 51 70 71 50 post@luratrykkeri.no Foretaksreg. NO 936 744 052 MVA
FERDIGGJØRING Før en trykksak skal leveres er det som regel en del ferdiggjøring den må gjennom. Det være seg falsing, stifting, utstansing, hulling, liming, spiralisering osv. Noe er enkelt, mens andre ting krever kyndige hender. Vi gjør det meste «innomhus», men noen tjenester setter vi ut fordi det er det mest økonomiske for kunden. Resultatet garanterer selvfølgelig vi for.
Lura Trykkeri AS 51 70 71 50 post@luratrykkeri.no Foretaksreg. NO 936 744 052 MVA