DESIGN/PREPRESS Dette er vår kreative avdeling hvor vi hjelper våre kunder med utforming og design av trykksaker. Vi vet hva som skal til for å lage et produkt som treffer ønsket målgruppe. Her designes og skapes alt fra visittkort til rollup og brosjyrer. Her blir også mottatt materiell kvalitetssikret for et best mulig resultat på trykk. Hos oss jobber designere og trykkere side om side, og vi benytter oss av hverandres kompetanse. Sammen finner vi det beste resultatet.
  •  

Lura Trykkeri AS 51 70 71 50 post@luratrykkeri.no Foretaksreg. NO 936 744 052 MVA
DESIGN/PREPRESS Dette er vår kreative avdeling hvor vi hjelper våre kunder med utforming og design av trykksaker. Vi vet hva som skal til for å lage et produkt som treffer ønsket målgruppe. Her designes og skapes alt fra visittkort til rollup og brosjyrer. Her blir også mottatt materiell kvalitetssikret for et best mulig resultat på trykk. Hos oss jobber designere og trykkere side om side, og vi benytter oss av hverandres kompetanse. Sammen finner vi det beste resultatet.
Lura Trykkeri AS 51 70 71 50 post@luratrykkeri.no Foretaksreg. NO 936 744 052 MVA
DESIGN/PREPRESS Dette er vår kreative avdeling hvor vi hjelper våre kunder med utforming og design av trykksaker. Vi vet hva som skal til for å lage et produkt som treffer ønsket målgruppe. Her designes og skapes alt fra visittkort til rollup og brosjyrer. Her blir også mottatt materiell kvalitetssikret for et best mulig resultat på trykk. Hos oss jobber designere og trykkere side om side, og vi benytter oss av hverandres kompetanse. Sammen finner vi det beste resultatet.
Lura Trykkeri AS 51 70 71 50 post@luratrykkeri.no Foretaksreg. NO 936 744 052 MVA